MOŽNE VGRADNJE PROTIVLOMNIH VRAT

Na novo zidno odprtino

Na obstoječ kovinski podboj

Zapiranje nadsvetlobe z lesenim dekorjem

Nadsvetlobe/obsvetlobe z konstrukcijo oblečeno v gibs plošče

Kletne prostore z dodatnimi kovinskimi rešetkami (po potrebi)

Hišna vrata z obsvetlobo ali steklom v samih vratih